EVEREST — Описание

ЕВЕРЕСТ
Інструкція по застосуванню
склад
Кожен пакет містить:
Діючаречовина:
L-arginin — 3000 mq,
Acetyl-carnitin — 500 mq
Tribulus — 250 mq
Ginseng- 250 mq
Liquorice — 200 mq
Saw palmetto — 100 mq
Maca — 100 mq
Siberian ginseng- 100 mq
Vitamin E- 50 mq
Допоміжніречовини: фруктоза, ароматизатори, силіциуму-діоксид
Фармакологічнівластивості
Клінічнідослідження показали, щоприйомбіологічноактивнихречовин, щовходять до складу ЕВЕРЕСТ, сприяютьпосиленнюлібідо і ерекції, значномуполіпшеннюкількісних і якіснихпоказниківсперми. Успішновикористовується при хронічних простатитах, доброякіснагіперплазіяпередміхуровоїзалози.
L-Аргінін — амінокислота, яка є важливою для життєдіяльності. Людськийорганізммає потребу в ньому в досить великих кількостях. Аргинин володіє широким спектром дії на урогенітальну систему. Впливає на сексуальнуактивністьжінок і чоловіків. Численнідослідження показали, щоприйомаргініну в дозіпонад 2,0 грамзбільшує синтез і виділеннясудинорозширювальноїречовини (NO), яке сприяєполіпшенню кровотоку в генітальноїобласті у чоловіків, тим самим посилюючилібідо і ерекцію. Також, дослідженнямибуло доведено, щоаргінінзбільшуєкількість і рухливістьсперматозоїдів.
Ацетил-карнітин — синтезується в організмі і відіграє роль джерелаенергії для сперматозоїдів. Збільшуєкількість і рухливістьсперматозоїдів.
Tribulus (Якірцісланкі) — основною діючоюречовиноюекстракту є протодіоцін. Утворюється в організмі в результаті ряду біохімічнихпроцесів. За хімічною структурою протодіоцін, будучи стероїднихсапоніном, вважаєтьсяпопередником для синтезу статевихгормонів. Крімцього, протодіоцінстимулюєстатевуфункцію, в тому числі, фертильність (здатність до зачаття) і лібідо.
Ginseng (Женьшень) — успішнозастосовується при фізичній і розумовійстомлюваності, зниженніпрацездатності, неврозах, неврастенії, безсонні, статевоїслабкості, а такожпісляперенесенихважкихінфекційнихзахворювань.
Liquorice (Лакрица) — до складу солодкового кореня і листявходятьгліциризин, глікозиди, сапоніни, флаваноіди, стероїди і ефірні масла. Гліціррінволодієпротизапальними і спазмолітичнимивластивостями. Розслабляючигладкім’язизбільшуєобсягартеріальноїкрові в запалітілі, сприяєвиникненнюерекції. В урологіївикористовується при аденомах, сексуальнихрозладах і хронічних простатитах.
Sawpalmetto (Карликова пальма) — з успіхомвикористовуються плоди і листя дерева при лікуваннідоброякісних гиперплазий передміхуровоїзалози, простатитах і еректильноїдисфункції. У той же час, нормалізуєфункціюпередміхуровоїзалози і роботу сечовидільноїсистеми.
Maka — природнийафродизіак, підсилюєстатевий потяг, нормалізуєрівеньгормонів, усуваєгормональнудисфункцію.
Siberianginseng (Елеутерокок колючий) — стимулюєцентральнунервову систему, усуваєстомлюваність, виявляєстимулюючу і загальнутонізуючудію.
Вітамін Е — підвищуєактивністьсперматозоїдів і здатністьпроникати в яйцеклітину, маєантиоксидантнудію.
Показання до застосування
Еректильнадисфункція (в тому числі у хворих на цукровийдіабет)
зниженнялібідо
безпліддя
олігозооспермія
Доброякіснагіперплазіяпередміхуровоїзалози
хронічніпростатити
Спосібзастосування
1 пакет в день. Розчинити в ½ склянці води, випитивідразупісляприготуваннярозчину.
особливівказівки
Не прийматибільшерекомендованоїдози.
Побічнадія
Чи не спостерігалося будь-якихпобічнихдій при прийомі.
Протипоказання
Індивідуальнапідвищеначутливість до будь-якого компонента.
Термінпридатності
3 роки
Умовизберігання
Зберігати в темному, сухому і прохолодномумісці, недоступному для дітей.
Форма випуску
У кожнійупаковці 30 пакетів.
Виробник
Gricar Chemical S.r.l., Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MB), İtaly
EVEREST
Instructions for use
storage
Each pack contains:
Active substance:
L-arginin — 3000 mq,
Acetyl-carnitin — 500 mq
Tribulus — 250 mq
Ginseng- 250 mq
Liquorice — 200 mq
Saw palmetto — 100 mq
Maca — 100 mq
Siberian ginseng- 100 mq
Vitamin E- 50 mq
Excipients: fructose, flavors, sylitsyumu-dioxide
Pharmacological properties
Clinical studies have shown that taking dietary substances that are part of the EVEREST, enhances libido and erectile dysfunction, significant improvement of quantitative and qualitative indicators of sperm. Successfully used for chronic prostatitis, benign prostatic hyperplasia.
L-Arginine — an amino acid that is essential for life. The human body needs it in large enough quantities. Arginine has a wide range of effects on the urogenital system. Affects the sexual activity of men and women. Numerous studies have shown that taking arginine at a dose of more than 2.0 grams increases the synthesis and release of vasodilatory substances (NO), which helps to improve blood flow to the genital area in men, thereby increasing libido and erection. Also, studies have shown that arginine increases the number and motility.
Acetyl-Carnitine — synthesized in the body and acts as a source of energy for sperm. Increases the number and mobility of sperm.
Tribulus (Yakirtsi creeping) — the main active ingredient is an extract protodiotsin. Formed in the body in a series of biochemical processes. The chemical structure protodiotsin being steroidal saponins, is considered a precursor for the synthesis of sex hormones. In addition, protodiotsin stimulates sexual function, including fertility (ability to conceive) and libido.
Ginseng (Ginseng) — successfully used in physical and mental fatigue, reduced performance, nervousness, neurasthenia, insomnia, sexual weakness, and after suffering serious infectious diseases.
Liquorice (licorice) — part of licorice root and leaves are glycyrrhizin, glycosides, saponins, flavonoids, steroids and essential oils. Hlitsirrin has anti-inflammatory and antispasmodic properties. Relaxing smooth muscle increases the amount of arterial blood in my body, contributes to erection. As used in urology adenomas, sexual disorders and chronic prostatitis.
Saw palmetto (Dwarf palm) — successfully used the leaves and fruit trees in the treatment of benign hyperplazyy prostate, prostatitis and erectile dysfunction. At the same time, normalizes the function of the prostate and urinary system work.
Maka — a natural aphrodisiac, increases libido, normalize hormone levels, eliminates hormonal dysfunction.
Siberian ginseng (Eleutherococcus senticosus) — stimulates the central nervous system, eliminates fatigue, stimulating and detects general tonic effect.
Vitamin E — increases sperm activity and ability to penetrate the egg, has an antioxidant effect.
Indications
Erectile dysfunction (including diabetes mellitus)
decreased libido
infertility
oligozoospermia
Benign prostatic hyperplasia
chronic prostatitis
Application method
1 pack a day. Dissolve in ½ cup of water to drink immediately after preparation of the solution.
Cautions
Do not take more than the recommended dose.
Side effect
Is not there any side effects when taken.
Contraindication
Individual hypersensitivity to any component.
Expiration date
3 years
Storage conditions
Store in a dark, dry and cool place, away from children.
Product
Eachpackage 30 packages.
Producer
Gricar Chemical S.r.l., Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MB), İtaly